Din mötesplats för allt om passivhus

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt miljöcenter som främjar energieffektivt byggande och renovering. Vi är ett kompetenscentrum som arbetar med utbildningar, seminarier, information, rådgivning, studiebesök och utvecklingsprojekt inom miljövänligt byggande och renovering, företrädelsevis passivhus.

Aktuellt

Visby stad bjöd på en vacker arena för en händelserik vecka i Almedalen där de flesta pratade hållbarhet. Smarta städer med hållbara bostäder var i fokus på många arenor.

Nyhet

Vi medverkade i sju seminarier, träffade många intressanta personer och knöt nya kontakter som vi gärna vill inleda samarbete med.

Intressanta diskussioner kom igång efter vårt seminarium om isoleringsmaterial och livscykelanalys.

Nyhet

Seminariets deltagare var intresserade av frågeställningen: Hur kan vi bygga både energisnålt och hållbart?

Stort intresse för vårt seminarium om livscykelanalyser

Nyhet

Jag vill inte ta ansvar för klimatet om vi bygger som vi gör idag. Alla kommuner behöver bli lika bra som Lerum, sade Emma Hult, bostadspolitisk talesperson (MP).

Nära-nollenergirenoveringar med människan i fokus

Nyhet

När människan sätts i centrum anpassas djuprenovering av miljonprogramslägenheten efter de boendes behov.