Din mötesplats för allt om passivhus

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt miljöcenter som främjar energieffektivt byggande och renovering. Vi är ett kompetenscentrum som arbetar med utbildningar, seminarier, information, rådgivning, studiebesök och utvecklingsprojekt inom miljövänligt byggande och renovering, företrädelsevis passivhus.

Aktuellt

Inbjudan till helhetsgrepp kring LCC och hållbarhetsstyrning i renoveringsprocessen

Nyhet

Det är dags att ta ett fast grepp på renoveringsprocessen, med inspel från branschens alla hörn bjuder vi in till dialog.

Lyckad invigning av CO2mpis

Nyhet

Under fredagen den 6/11 2015 firade elever, lärare, politiker, sponsorer och köpare att huset är klart

Nya planen efter Co2mpishuset

Nyhet

Nu planeras för nytt miljöbygge på Alströmergymnasiet.

Låt eleverna lära sig bygga miljövänligt

Nyhet

Vi utbildar inte framtidens byggarbetare i hållbart byggande i tillräckligt stor utsträckning, menar skribenterna.

Passivhusaktuellt

Passivhusaktuellt ges ut tre gånger per år i syfte att öka informationsspridningen om utvecklingen för passivhus.

Vill även du hålla dig uppdaterad inom energieffektivt byggande? 

Läs mer om Passivhusaktuellt och starta din prenumeration här.

 

Ett fossiloberoende Västra Götaland