Din mötesplats för allt om passivhus

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt miljöcenter som främjar energieffektivt byggande och renovering. Vi är ett kompetenscentrum som arbetar med utbildningar, seminarier, information, rådgivning, studiebesök och utvecklingsprojekt inom miljövänligt byggande och renovering, företrädelsevis passivhus.

Aktuellt

Lyckat samarbete mellan KTH, HSB och Passivhuscentrum Västra götaland

Stort intresse för hållbar renovering

Nyhet

Många vill renovera hållbart, men hur gör man egentligen? Engagemanget var stort när vi arrangerade seminarium ihop med KTH för att ta ett helhetsgrepp på renoveringsfrågan.

Energimyndighetens kompetenshöjande insatser

Nyhet

Energimyndigheten genomför en rad kompetenshöjande insatser för att främja uppförandet av lågenergibyggnader.

ENERGIBYGGARE RULLAR IGÅNG

Nyhet

Den nationella kompetenshöjningsinsatsen inom energieffektivt byggande startar i mars, då handledare för Energibyggare börjar utbildas runt om i landet.

Lyckade pilottester av utbildning i energieffektivt byggande

Nyhet

Under hösten har utbildningen Energibyggare pilottestats på tre byggarbetsplatser runt om i Sverige.

Passivhusaktuellt

Passivhusaktuellt ges ut tre gånger per år i syfte att öka informationsspridningen om utvecklingen för passivhus.

Vill även du hålla dig uppdaterad inom energieffektivt byggande? 

Läs mer om Passivhusaktuellt och starta din prenumeration här.

 

Ett fossiloberoende Västra Götaland