Din mötesplats för allt om passivhus

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt miljöcenter som främjar energieffektivt byggande och renovering. Vi är ett kompetenscentrum som arbetar med utbildningar, seminarier, information, rådgivning, studiebesök och utvecklingsprojekt inom miljövänligt byggande och renovering, företrädelsevis passivhus.

Aktuellt

Utbildning i täthet för blivande yrkespersoner

Vi ser ljust på framtiden för vi har verktygen.

Nyhet

I Byggindustrin 23/2015 framkommer att bara en av tre studenter känner att deras utbildning förbereder dem på att arbeta med hållbarhet.

Utbildning för lärare

Nyhet

Fortbildning för lärare inom energieffektivt byggande

Passivhuscentrums remissvar angående NNE

Nyhet

Boverkets rapport "Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader" har gett upphov till varierade reaktioner. Värmeförlusttalets betydelse återkommer i flertalet remissvar.

Energibyggare

Energibyggare – interaktiv utbildning

Nyhet

Utbildningskampanj med syfte att öka hantverkares kompetens för lågenergibyggande

Passivhusaktuellt

Passivhusaktuellt ges ut tre gånger per år i syfte att öka informationsspridningen om utvecklingen för passivhus.

Vill även du hålla dig uppdaterad inom energieffektivt byggande? 

Läs mer om Passivhusaktuellt och starta din prenumeration här.

 

Ett fossiloberoende Västra Götaland