Din mötesplats för allt om passivhus

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt miljöcenter som främjar energieffektivt byggande och renovering. Vi är ett kompetenscentrum som arbetar med utbildningar, seminarier, information, rådgivning, studiebesök och utvecklingsprojekt inom miljövänligt byggande och renovering, företrädelsevis passivhus.

Aktuellt

På gång: Nytt läromedelspaket för gymnasieskolan

Nyhet

För att nå en bättre förståelse och högre kunskap inom energieffektivt byggande presenterar vi nu ett läromedel för gymnasiernas byggprogram

Kvälls-öppet-hus 15/10 18-21

Nyhet

Välkommen till oss.

Följ Energibyggare på Facebook!

Nyhet

Nu kan du få smakprov av den interaktiva utbildningen Energibyggare.

Regeringen går på Passivhuscentrums linje - miljoner till hållbart infocentrum

Nyhet

Regeringen tar initiativ till ett nationellt informationscentrum för hållbart byggande.