Invigning Mänsklig Värme på Lights in Alingsås

2014-10-22
Utbildningsprojekt CO2mpis syftar till att utveckla en 25 kvm bod i passivhusteknik och fungerar som ett lärandeprojekt för inblandade parter. Den 22 oktobber var det dags för kick-off i Alingsås.
Tryckmätning med en blower door. Foto: Glantz Arkitektstudio
2014-10-21
Energimyndigheten genomför ett demonstrationsprogram för att främja nybyggnation av och renovering ner till lågenerginivå. Sista ansökningsdag är den 11 november 2014.
2014-10-20
Utbildningsprojekt CO2mpis syftar till att utveckla en 25 kvm bod i passivhusteknik och fungerar som ett lärandeprojekt för inblandade parter. Den 22 oktober är det dags för kick-off i Alingsås.
2014-10-17
Praktikplatsen är under en hel termin och ska ingå i din högskoleutbildning och vara poänggivande. Vi välkomnar studenter från flera olika akademiska discipliner.
2014-10-13
Den största bostadsbyggnaden i Sverige som certifierats med FEBY12 är nu färdig – kvarteret Fältspaten i Skövde. Passivhuscentrums arkitekt deltog i certifieringsarbetet.
2014-10-03
Passivhuscentrum Västra Götaland blev inbjudna till Kroatien för att dela med sig av sina erfarenheter att renovera miljonprogram.
2014-10-03
Statsminister Stefan Löfven har idag presenterat sin regering. En regering som Passivhuscentrum ser fram emot ska driva samhällsbyggandet i rätt riktning.