Din mötesplats för allt om passivhus

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt miljöcenter som främjar energieffektivt byggande och renovering. Vi är ett kompetenscentrum som arbetar med utbildningar, seminarier, information, rådgivning, studiebesök och utvecklingsprojekt inom miljövänligt byggande och renovering, företrädelsevis passivhus.

Aktuellt

”Kul och spännande att testa nytt koncept”

Nyhet

Elinor Zacharias har bott i CO2mpis -huset i ett år.

Sverige når inte God bebyggd miljö till 2020

Nyhet

Boverket pessimistisk i sin bedömning av möjligheterna att nå miljökvalitetsmålet.

Påkostad teknik i CO2mpakt-huset

Nyhet

Attefallshuset har utrustats med det allra senaste inom energieffektivt byggande.

Passa på!

Nyhet

– Nu säljer vi världens mest energieffektiva attefallshus