Foto: Komfortmiljö
2014-11-18
Den nya skolan på Centralgatan i Knivsta är nationellt ledande inom energieffektivitet. Utöver att ha 300 kvadratmeter solpanel på taket blir det också den största passivhusskolan i Sverige
Fortbildning inom energieffektivt byggande.
2014-11-18
För att bemöta framtida behov av utbildade hantverkare inom energieffektivt byggande fortbildar Passivhuscentrum Västra Götaland gymnasielärare på byggprogram inom ämnet.
2014-10-28
Vi söker en utbildningsstrateg med miljöintresse och känsla för marknadens behov. Har du ett djupt miljöintresse och vill bidra till att ställa om byggbranschen enligt Sveriges miljömål?
2014-10-27
Under helgen den 7-9 november håller passivhus på flera ställen runt om i landet sina dörrar öppna för intresserade besökare.
2014-10-23
Den rödgröna regeringen vill införa ett statligt stöd till fastighetsägare som satsar på energieffektivisering i miljonprogramsområdena. Totalt avsätts 1,7 miljarder kronor under mandatperioden.
2014-10-22
Utbildningsprojekt CO2mpis syftar till att utveckla en 25 kvm bod i passivhusteknik och fungerar som ett lärandeprojekt för inblandade parter. Den 22 oktobber var det dags för kick-off i Alingsås.
2014-10-21
Energimyndigheten genomför ett demonstrationsprogram för att främja nybyggnation av och renovering ner till lågenerginivå. Sista ansökningsdag är den 11 november 2014.