Din mötesplats för allt om passivhus

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt miljöcenter som främjar energieffektivt byggande och renovering. Vi är ett kompetenscentrum som arbetar med utbildningar, seminarier, information, rådgivning, studiebesök och utvecklingsprojekt inom miljövänligt byggande och renovering, företrädelsevis passivhus.

Aktuellt

Det går undan...

Blogginlägg

...och den 6 februari är det dags för taklagskalas. Passivhuscentrums praktikanter kollar läget.

Första väggen på plats

Blogginlägg

Första väggen på CO2mpisboden är rest.

Klar för ny omgång!

Nyhet

YH-utbildningen ”Byggproduktionsingenjör Hållbart byggande” är nu klar för ny omgång. Endast 25% av inkomna ansökningar beviljades.

Även matte och svenska, inte bara bygg!

Blogginlägg

Utbildningsprojektet CO2mpis innebär inte bara att lära sig hur man bygger energieffektiva passivhus.

Passivhusaktuellt

Passivhusaktuellt ges ut tre gånger per år i syfte att öka informationsspridningen om utvecklingen för passivhus.

Vill även du hålla dig uppdaterad inom energieffektivt byggande? 

Läs mer om Passivhusaktuellt och starta din prenumeration här.