Villa Ingeborg Eek

Villa Ingeborg Eek

Villa Ingeborg Eeks hus ligger naturskönt vid Södra Wixen utanför Eksjö. Det är byggt av Stefans Bygg, en lokal byggmästare, och ritat av arkitekt Hans Eek. Stommen är byggd med Goodfeel byggsystem med lättbalkar och lösfyllnadsisolering tillverkad av cellulosa.

Täthetsprovningen visade att huset är tätare än kravet för passivhus. Huset har mekanisk ventilation med värmeåtervinning. Ett vattenburet värmebatteri är installerat i tilluftskanalen. Solfångare och en vattenmantlad vedkamin förser huset med varmvatten.
Effektbehovet är mindre än 12 W/m2.

Energianvändningen var 6100 kWh första året inklusive driften av vattenpump och reningsverk:
- hushållsel ca 2500 kWh
- fläktar, pumpar ca 500 kWh
- reningsverk, vattenrening och pump ca 2100 kWh
- el för bygget ca 1000 kWh

Elanvändningen förväntas vara ca 5000 kWh/år framöver.

Huset klarar FEBYs kravspecifikation >>

Byggherre: Ingeborg Eek
Arkitekt: Arkitekt Hans Eek AB
Konstruktör: Swelite
Huvudentreprenör: Stefans Bygg
Ventilationssystem: Stefans Bygg
Fönster: Kvillsfors fönster AB
Byggstart: 2006
Färdigbyggt: Nov 2007
Övrigt: Värmeväxlare Rec Indovents Temovex