Projekt som vi är engagerade i

Vi jobbar ständigt i olika projekt, i alla dess former. Stort och smått om vartannat. Ibland leder vi projekten, ibland är vi projektmedlemmar, ibland erbjuder vi vårt stöd och kunnande.

Vi utvecklar egna projekt, som Smarta småhus som inte ska belasta miljön alls, vare sig när det gäller materialval eller drift, och vi samarbetar med skolor. Till exempel har vi tagit fram Passivhusfriggeboden, och Attefallshusen CO2mpis och CO2mpakt, där gymnasieelever får utbildning inom senaste tekniken för energieffektivt byggande. Vi håller just nu också på med utbildningspaketet Lågenergiväggen som ska kunna användas av gymnasieskolor i hela landet.

Vi deltar i FN-initiativ, i europeiska samarbeten och tar fram egna rapporter.

Under rubrikerna till vänster kan du läsa mer om de projekt vi är engagerade i.