PassivhusExpo™

Välkommen att besöka vår utställning om passivhus i lokalerna på stora torget i Alingås. Utställningen är permanent och visar hur passivhus är uppbyggda. Vi jobbar för att kunna visa dig certifierade material och teknik som används i ett passivhus. För att kunna visa dig det senaste jobbar vi nära företag i branschen, du hittar en länk till utställarna i menyn till vänster men även under respektive sektion.

Utställningen är öppen för allmänheten måndag-fredag och har fri entré, hör gärna av dig innan så att vi kan guida dig.

Välkommen!

PassivhusWebExpo™

Passivhus och miljön

Visste du att svenska byggnader står för cirka 40 procent av landets totala energianvändning och 10 procent av samhällets totala utsläpp av växthusgaser?

Sveriges riksdag har beslutat att energianvändningen i svenska bostäder och lokaler ska minska med 20 procent till år 2020 och med 50 procent till år 2050. Minskningen fram till år 2020 motsvarar lika mycket energi som 60 000 normalstora flerbostadshus använder.

Vi behöver alltså bygga mycket energisnålare hus med god inomhusmiljö, på ett resurssnålt sätt och välja material med låg miljöpåverkan. Passivhus använder bara hälften så mycket energi som ett normalt hus och är ett bra alternativ.

Renovera energisnålt
Men den riktigt stora potentialen för energieffektivisering inom bostads- och fastighetssektorn finns i det befintliga beståndet, inte minst då nybyggnadstakten är låg. Husen ska stå länge, hela 80% av dagens byggnader kommer att stå kvar år 2050. Därför har varje renovering med energieffektiv inriktning betydelse för att nå de nationella energimålen.

En global utmaning
Klimatförändringarna som vi ser idag beror till stor del på oss människor. En växande befolkning och överutnyttjande av jordens naturtillgångar tär på miljön och är ett globalt problem. Den största delen av klimatförändringen orsakas av vår energianvändning varav byggsektorn står för ungefär 40%.

Passivhus en del av lösningen
Allt fler inser allvaret i klimatfrågan vilket har lett till att energieffektivt byggande och system med hus utan konventionellt värmesystem, som passivhus, har blivit mer intressanta. Det är en del av lösningen eftersom behovet av köpt energi för uppvärmning av huset minskar.

Fler utmaningar
Klimatförändringarna är bara ett av flera miljöproblem som påverkas av hur vi bygger och bor. Förlusten av biologisk mångfald, övergödning och spridning av kemikalier i naturen är också viktiga problem att fortsätta arbeta med – inte minst för byggbranschen.