Investeringsstöd för nyproduktion

Information om regeringens investeringsstöd till nyproducerade hyreslägenheter och studentbostäder

Sverige behöver möta behovet av fler små, energieffektiva hyresrätter med rimlig hyra. Regeringen har beslutat om två förordningar för investeringsstöd. Stöden gäller för hyresrätter samt studentbostäder. 

Läs mer på regeringens hemsida.

Ett av de bolag som får ta del av pengarna är det kommunala fastighetsbolaget Alingsåshem. I slutet av maj 2017 beviljades Alingsåshem 25 miljoner kronor för bygget av två flerfamiljshus på Noltorpshöjd. Husen uppfyller alla kriterier om band annat energi-och yteffektivitet samt en låg hyresnivå. Läs mer på Alingsåshems sida.

 

Investeringsstödet, bakgrund

För att bemöta bristen på bostäder i allmänhet och hyresrätter i synnerhet föreslog regeringen under 2015 en investeringsstimulans. Förslaget går ut på att de fastighetsägare som bygger nya hyresfastigheter eller gör om ytor som idag inte används till bostadsändamål till bostäder, erhåller ett investeringsstöd.  Investeringsstödet ska hjälpa till att öka beståndet av nya hyresbostäder och bostäder för studerande. Regeringens förslag till investeringsstöd skickades ut på remiss i form av en promemoria i juli 2015. Regeringen avsatte 2,2 miljarder kronor för stödet i 2016 års budget, och ska gå att söka för projekt med byggstart efter 25 mars 2015.

Informationen nedan är baserad på promemorian Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande, Ds 2015:35

 

Utformning av stödet med avseende på region

Investeringsstödet fördelas främst till de regioner där befolkningsökningen och bostadsbristen är störst, vilket generellt gäller storstadsregionerna. Både stödets storlek och högsta tillåtna hyra beror på inom vilken region bostäderna byggs. 

Landet delas in i följande tre regioner: 

Region 1

Stockholmsregionen: Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Knivsta, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, UpplandsVäsby, Uppsala, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker och Östhammar. 

Region 2

Göteborgsregionen: Ale, Alingsås, Bollebygd, Essunga, Göteborg, Herrljunga, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn, Varberg, Vårgårda och Öckerö.

Malmöregionen: Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp,  Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Regionen Stockholmsnära kommuner: Enköping, Gnesta, Heby, Håby, Strängnäs, Tierp och Trosa.

Regionen Övriga kommuner med hög och varaktig befolkningstillväxt: Eskilstuna, Fagersta, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Mörbylånga, Norrköping, Strömstad, Umeå, Västerås, Växjö och Örebro.

Regionen Övriga stora kommuner och bostäder för studerande i eller i anslutning till kommuner utanför Stockholmsregionen där det finns universitet, högskola, annan eftergymnasial utbildning eller folkhögskola: Borås, Gävle, Kristianstad, Luleå och Sundsvall.

Region 3

 Övriga landet; de kommuner som inte ingår i någon av ovanstående regioner.

 

Utformning av stödet med avseende på lägenhetsstorlek och energiprestanda.

Investeringsstödet syftar till att stimulera byggandet av hyresrätter av mindre storlek.

Fullt investeringsstöd kommer att kunna ges för bostäder upp till och med 35 kvm BRA.  Bostäder från en storlek på över 35 kvm till maximalt 70 kvm BRA kommer därför att kunna få 50 % av fullt belopp i investeringsstöd för respektive region. Ytor utöver 70 kvm BRA erhåller inget stöd. Se tabeller nedan.

Kostnaden för installationer och utrustning för till exempel kök och våtrum, vatten och avlopp är ungefär samma för alla lägenheter oavsett storlek. Därför blir produktionskostnaden per kvadratmeter för en mindre lägenhet högre. Detta är också en orsak till att investeringsstödet förelås bli större för mindre lägenhetsyta.

 

Energikrav för att erhålla stöd

Byggnadsbeståndet står för ungefär en tredjedel av hela energianvändningen i Sverige. Senast 31 december 2020 krävs att alla nya byggnader är nära-nollenergibyggnader, enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda. För att säkerställa att nyproduktionen sker på ett  i längden miljömässigt hållbart och kvalitetsmässigt sätt samt för att uppmuntra fastighetsägare att våga ligga i framkant av utvecklingen, kommer investeringsstödet att ges på en grundnivå om energianvändning motsvarar högst 64 kWh/m²Atemp  och år i klimatzon III med annan uppvärmning än el, vilket är 20% bättre energiprestanda än vad som anges i Boverkets byggregler.

För byggnader som når en mycket hög energiprestanda, motsvarande en energianvändning på högst 45 kWh/m² / Atemp och år i klimatzon III med annan uppvärmning än el, kommer ett  förhöjt stöd med 75% kunna ges, vilket motsvarar 1,75 gånger grundbeloppet.

 

Övriga villkor för stöd

  • Hyressättning:

Rimliga boendekostnader eftersträvas. Hyresnivån ska hållas på en lägre nivå än om bostäderna tillkommit utan investeringsstöd. Hyresnivån bör enligt förslaget inte ändras på 15 år. Stödet ska bidra till att byggpriser och hyror pressas, för att fler grupper ska få tillgång till en bostad.

  • Kommunal förmedling:

För att få del av investeringsstödet ställs det krav på att bostäderna bör förmedlas av den kommunala bostadsförmedlingen eller, om sådan saknas, i samarbete med kommunen.

Det finns också krav på hur man värderar den bostadssökandes ekonomi.

  • Långsiktig hållbarhet:

De nya bostäder som byggs ska bidra till ett långsiktigt hållbart byggande.

 

 

Tabellerna nedan är hämtade ur Regeringskansliets publikation Ds2015:35,

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder till studerande.

 

Tabell 2. Totalt stöd för bostäder av olika storlek¹ och olika energiprestanda

i olika regioner

 

                      Region 1            Region 2                          Region 3

 

Grundstöd

(kronor)

35 m2            185 500                147 000                        105 000

50 m2            225 250                178 500                        127 500

70 m2            265 000                220 500                        157 500

100 m2          265 000                220 500                        157 500

 

Förhöjt stöd

(kronor)

35 m2            324 625                257 250                        183 750

50 m2            394 198                312 375                        223 125

70 m2            463 750                385 875                        275 625

100 m2          463 750                385 875                        275 625

 

¹ Som framgår ovan innebär en stödyta på 35 kvadratmeter BRA att lägenheten är något

mindre än 35 kvadratmeter. Omvänt så får en bostad med en boarea (BOA) på 35

kvadratmeter ett något större stöd eftersom bostaden har sin andel av husets gemensamma

ytor. I tabellen bortses för enkelhetens skull från detta då den exakta relationen mellan BRA

och BOA varierar för varje projekt.

 

 

 

Tabell 2. Stöd per stödberättigad kvadratmeter (BRA) för bostäder av olika

storlek² och olika energiprestanda i olika regioner

 

 

                      Region 1                    Region 2          Region 3

 

Grundstöd

(kronor)

35 m2            5 300                      4 200                          3 000

50 m2            4 505                      3 570                          2 550

70 m2            3 786                      3 150                          2 250

100 m2          2 650                      2 205                          1 575

 

Förhöjt stöd

(kronor)

35 m2            9 275                      7 350                          5 250

50 m2            7 884                      6 284                          4 063

70 m2            6 625                      5 513                          3 938

100 m2          4 638                      3 859                          2 756

 

 

Av tabellerna 4.1 och 4.2 ovan framgår dels stödet totalt för olika

lägenhetsstorlekar, dels stödet per kvadratmeter för en lägenhet

med en stödberättigad yta som motsvarar 35, 50, 70 respektive 100

kvadratmeter, dels enbart med grundstöd, dels med förhöjt stöd

pga. högre energiprestanda.

 

2 Som framgår ovan innebär en stödyta på 35 kvadratmeter BRA att lägenheten är något

mindre än 35 kvadratmeter. Omvänt så får en bostad med en boarea (BOA) på 35

kvadratmeter ett något större stöd eftersom bostaden har sin andel av husets gemensamma

ytor. I tabellen bortses för enkelhetens skull från detta då den exakta relationen mellan BRA

och BOA varierar för varje projekt.

 

//sida under uppbyggnad\\