Investeringsstöd för renovering

Under 2015 föreslog regeringen en miljard kronor till upprustning och insatser för levande stadsmiljöer. Denna miljardsatsning syftar till att möta behovet av upprustning och energieffektivisering av de flerfamiljshus som tillhör det så kallade miljonprogrammet, samtidigt som hyreshöjningar begränsas. 

Nu kan du som fastighetsägare i bostadsområde med socioekonomiska utmaningar söka stöd för renovering och energieffektivisering. Läs mer på Boverkets hemsida

På Boverkets hemsida finns en kalkylator, där du kan räkna ut hur mycket stöd du kan få för att renovera och energieffektivisera din byggnad. 

Här ser du om ditt hus ligger i ett område som har rätt till stöd.

Ett av de bolag som fått stödet är Falköpings Hyresbostäder. De har fått drygt 6 miljoner kronor för att renovera området Grönelund. Totalt 74 lägenheter i 12 trapphus ska totalrenoveras. 

Man byter stammar, kök och badrum, genomför vattenbesparingsåtgärder och sätter in nya treglasfönster.  Varje lägenhet får ett FTX-aggregat med värmeåtervinning, och vindarna tilläggsisoleras.

Hela renoveringen ska vara klar om ett år, och beräknas då ha kostat 58 miljoner kronor.

Läs mer här.