Falköpings Hyresbostäder har fått 6 miljoner

Statligt stöd för renovering och energieffektivisering

Bilder: Falköpings Hyresbostäder

Det kommunala bolaget Falköpings Hyresbostäder håller på att renovera området Grönelund.

– Det ligger i ett så kallat socioekonomiskt svagt område. Vi gör en totalrenovering som innebär en standardhöjning, men i och med att vi får stödet behöver vi inte höja hyrorna lika mycket som vi annars hade behövt. Hyrorna från grunden är relativt låga i detta bestånd så hyresgästerna får, trots höjning, en relativt billig lägenhet i nästan nystandard, säger Anders Johansson, som är VD för bolaget.

Totalt 74 lägenheter i 12 trapphus ska renoveras. Man byter stammar, kök och badrum, genomför vattenbesparingsåtgärder och sätter in nya treglasfönster.  Varje lägenhet får ett FTX-aggregat med värmeåtervinning, och vindarna tilläggsisoleras.

Hela renoveringen ska vara klar om ett år, och beräknas då ha kostat 58 miljoner kronor. Av dessa får bolaget 6,1 miljoner som statligt stöd.

Stödet för renovering och energieffektivisering, REN, infördes 1 oktober 2016. Men eftersom beslutstexterna som länsstyrelserna behöver för att kunna bevilja ansökningarna inte blev klara förrän 19 december hann ingen ansökan beviljas innan årsskiftet, och 800 miljoner kronor gick tillbaka till statskassan. För 2017 finns det totalt 778 miljoner kronor avsatta till REN.