Guide till nära-nollenergibyggande - seminarium i Örebro

Den 20 juni arrangeras ett seminarium om nära-nollenergibyggande i Örebro.

Nu erbjuder vi på Passivhuscentrum Västra Götaland tillsammans med RISE (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) er ökad kunskap och förståelse för hur de nya energikraven påverkar kommande byggprojekt. 

I EU:s direktiv EPBD står det att år 2019 skall alla nya offentliga byggnader vara nära-nollenergibyggnader och år 2021 skall samtliga nya hus vara nära-nollenergibyggnader. Nivåerna för energihushållning kommer att skärpas i Boverkets Byggregler, BBR, vilket påverkar både nybyggnation och renovering. För att uppnå detta måste beställaren ställa krav på hållbara lösningar. Vi ger dig underlag för styrning och beslut.

Du och dina kollegor spelar just nu en mycket viktig roll för framtidens byggande. Dina beslut är viktiga för att klara de nya kraven. När du gått vår guide till Nära-nollenergibyggande kommer ni att kunna driva utvecklingen mot en hållbar framtid!

Vi har lång erfarenhet av utbildningar och projekt inom lågenergiområdet. Nu erbjuder vi på Passivhuscentrum Västra Götaland tillsammans med RISE (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) er ökad kunskap och förståelse för hur de nya kraven påverkar kommande byggprojekt.

PUNKTER UR PROGRAMMET:

  • På gång: bygg- och fastighetsfrågor. Dag Lundblad, Energikontoret
  • Energieffektiva byggnader – vad menas med det? Hans Eek, Passivhuscentrum Västra Götaland
  • Förändrade lagkrav (BBR, NNE, BEN) – hur påverkar det kommunen? Sven Ruud, RISE 
  • Ekonomi i hållbart byggande – hur skapar vi lönsamhet och kostnadseffektivitet? Karin Ahlström Ullbro, Passivhuscentrum Västra Götaland 

Medarrangörer: RISE Research Institutes of Sweden, Region Örebro Län

Mer information finns i produktblad samt program, vilka är bifogade nedan. 

Anmäl dig genom att maila namn och antal deltagare till info [at] passivhuscentrum [dot] se senast 9 juni.