Visby stad bjöd på en vacker arena för en händelserik vecka i Almedalen där de flesta pratade hållbarhet. Smarta städer med hållbara bostäder var i fokus på många arenor.

Vi medverkade i sju seminarier, träffade många intressanta personer och knöt nya kontakter som vi gärna vill inleda samarbete med.

På årets Almedalsvecka har det varit stort fokus på hållbarhetsfrågor och det har  även förts mycket intressanta diskussioner kring social hållbarhet. Under veckan har vi fått mycket inspiration till nya samarbeten inom hållbart byggande och vi har fått möjlighet att möta strategiska organisationer inom hållbar bygg- och fastighetssektor som liksom Passivhuscentrum Västra Götaland brinner för att driva utvecklingen mot en hållbar framtid.

Seminariet ”Krav på livscykelanalys för kommunernas byggande - en nyckel till att uppnå nationella klimatmål”, som vi arrangerade ihop med Naturskyddsföreningen i onsdags, var välbesökt. Emma Hult, bostadspolitisk talesperson (MP), menade att det krävs nationella verktyg för att underlätta för kommunerna att bli bättre på energieffektivt byggande. Här skulle det nya LCA-verktyget BM 1.0 kunna spela en stor roll.

Dagen innan arrangerade vi tillsammans med Hyresgästföreningens Riksförbund ”Nära-nollenergirenoveringar med människan i fokus". Samtalet om hur vi skapar hållbara renoveringar av miljonprogramsområdena genomsyrades av synen på samverkan och att vi tillsammans skapar nya värden. Den stora utmaningen ligger i att vi med goda exempel kan visa att det även finns en ekonomisk lönsamhet i att renovera hållbart. 

Vi deltog också i flera seminarier som Nätverket för byggekologi anordnade. Vi diskuterade förnybara, klimatsmarta och kvalitativa material och system som kopierar naturen i seminariet ”Bygga med naturen som coach”. Vi pratade om byggemenskaper som bygger för att bo istället för att tjäna pengar, samt visade hur ett självbyggeriprojekt för flyktingar och studenter kan gå till.

På Gröna Städers Innovizion Arena fick vi en inblick i hur Härryda kommun har påbörjat ett arbete för att bygga en helt ny stad. Förutom bostäder till 25 000 människor blir det ett spjutspetsprojekt i hur man bygger en hållbar stad. 

Under veckan har vi besökt ett stort antal seminarier och vi har fått flera spännande uppslag att jobba vidare med inför framtiden. Tillsamman med nya och gamla samarbetspartners tar vi med många av våra nya idéer och tankar till höstens stora konferens i Göteborg, Nordic Architecture Fair i november.