Kravspecifikation

För att använda begreppet passivhus för en byggnad krävs att ett antal grundläggande krav för denna typ av byggnad ska uppfyllas. På så sätt kvalitetssäkras innebörden av byggkonceptet i marknadsföring och kommunikation inom bygg- och förvaltningsprocessen. Det finns två beräkningsmetodiker, en internationell och en svensk som är anpassad efter svenska förhållanden och byggregler. För mer information:
http://www.passiv.de
http://www.nollhus.se

De byggnader som uppfyller kraven som specificerats här, och där anvisade verifieringar genomförs i varje enskilt byggnadsprojekt, kan klassas som ett passivhus och begreppet kan användas för att beskriva den aktuella byggnadens prestanda för kommunikation och marknadsföring.

För att undvika missförstånd är det viktigt att specificera vilken definition för passivhus som avses.

Beräkningsprogram för passivhus och minienergihus enligt FEBYs kriterier.