Gymnasieprojekt Friggebod

PASSIVHUSBODEN
Under 2013 deltog Alströmergymnasiets byggprogram och elprogram i samarbete med Passivhuscentrum i utbildningsprojektet Passivhusboden. Syftet var att utbilda eleverna inom energieffektivt byggande i praktiken för att kunna bemöta det ökande behovet av denna kompetens. Elever och lärare byggde i samråd med Passivhuscentrums sakkunniga en 15 kvm friggebod enligt passivhusets principer och i mars 2014 invigdes boden under pompa och ståt.