Innovationsprojekt

Vi vill vara med och driva utvecklingen framåt. Vi tror att det går att medverka till att uppfylla miljömålen genom att stimulera teknisk innovation. (För tio år sedan trodde inte många att det skulle gå att tillverka solceller för gemena man. Idag återfinns tekniken på många privatägda hus.)

Vi leder och deltar därför i flera projekt som syftar till att utveckla tekniker, tankesätt och bransch. Resultatet blir nya produkter, metoder och arbetssätt.