Norfac – prefablösningar för att renovera miljonprogram till passivhus

En miljon bostäder byggdes på sextio och sjuttiotalen. En stor andel av dessa hus behöver nu renoveras. Då ska det finnas prefablösningar som gör det enkelt att ställa om miljonprogrammet till passivhusstandard.

Målsättning: Ta fram prefabricerade fasadsystem för hållbara renoveringar av flerbostadshus.

Beskrivning: Norfac är ett nordiskt forsknings-och utvecklingsprojekt som fått anslag för att studera prefabricerade fasadsystem. Passivhuscentrum Västra Götaland är med i projektet. En väggsektion med solceller som fasad konstrueras och testas vad gäller till exempel temperatur, ljusgenomsläpplighet, fukt, ventilation och solavskärmning. Testerna kommer genomföras både på en vägg byggd med trästomme och en vägg byggd med betongstomme.

Parallellt ska även en digital plattform tas fram; BIM (Building Information Modelling). Det är ett öppet webbaserat verktyg som stödjer information, kommunikation och transparens i design och beräkningar till nytta för alla berörda intressenter i projektet.

Passivhuscentrum Västra Götalands roll är att sprida information om projektet och dess resultat.

Tidsplan: 2015 marknadsanalys och konceptframtagande- 2016 labbtester- 2017 demonstrationsprojekt

Medverkande:  Teknologisk Institut, Bjerg Arkitektur a/s, Via University College, BN Teknik, ClimaWinTechniq, Contec, MT Højgaard, Sagawood, GaiaSolar, Sætheren Element, Passivhuscentrum Västra Götaland, Complete Green Housing

Vill du veta mer? Kontakta Pär Svensson, projektledare, tel 0709-138879, par [dot] svensson [at] passivhuscentrum [dot] se

 

Här kan du läsa mer: http://norfac.net/home.html