När kommer Sveriges första passivhushotell?

Hotell använder mycket energi. Men med rätt teknik och byggkonstruktion kan energiåtgången kraftigt reduceras och miljön skonas.

Målsättning: Att inspirera hotellnäringen att bygga Sveriges första passivhushotell.

Beskrivning: EU-projektet Nearly Zero Energy Hotels (neZEH) är ett samarbetsprojekt som syftar till att inspirera hotell runtom i Europa att bli nära nollenergibyggnader. Västra Götalandsregionen har deltagit i EU-projektets aktiviteter, och våren 2016 arrangerade de tillsammans med bland annat Passivhuscentrum Västra Götaland ett seminarium för intresserade hotellägare. Ett av målen med seminariet var att inspirera till att bygga Sveriges första passivhushotell någonstans i Västra Götalandsregionen. Seminariet var nästan fullsatt och ett tiotal hotellkedjor var representerade. 

Under hösten 2016 intensifieras och konkretiseras kontakterna med de hotelloperatörer och fastighetsägare/byggherrar som vill vara med på denna spännande och utvecklande resa. Passivhuscentrum Västra Götaland kommer bistå med inspiration och kompetens för medverkande aktörer som sedan i egen regi med stöd av oss utvecklar ett eller flera hotell. Västra Götalandsregionen och Turistrådet Västsverige kommer också medverka och ge stöd, dels med erfarenheter och nätverk från neZEH- projektet men inte minst med regionalt stöd inom utveckling och marknadsföring.

Medverkande: Passivhuscentrum Västra Götaland, Sustainable Innovation, Västra Götalandsregionen och Turistrådet Västsverige.

Vill du veta mer? Kontakta Per Andersson, projektledningschef, 0709-138879 per [dot] andersson [at] passivhuscentrum [dot] se