CO2mpakt: Kompakt boende, till stor del självförsörjande på el

Ett Attefallshus med solceller på taket och lösningar för att lagra energi. Det bygger elever på Alströmergymnasiet under året. Projektet ger morgondagens arbetskraft utbildning inom senaste tekniken för energieffektivt byggande.

Målsättning: Gymnasieelever och YH-studenter ska få ökad kunskap om energieffektivt byggande och förnybar energi. Utöver bygg- och elprogrammet kommer även andra gymnasieprogram att engageras genom aktiviteter med fokus inom hållbarhet inom såväl bygg som samhällsfrågor.

Beskrivning: CO2mpakt är en vidareutveckling av projekt CO2mpis och är ett konkret exempel på hur vi kan bygga små, energieffektiva boenden med smarta kompakta lösningar. Huset byggs i passivhusteknik och syftet är att minimera energiförluster genom ett tätt och välisolerat klimatskal. Taket täcks med solceller och för att skapa flexibilitet installeras en energilagringslösning, vilket gör huset självförsörjande på elektricitet åtta av årets tolv månader.

Byggarbetet utförs av elever från bygg-, och elprogrammen på Alströmergymnasiet. Studenter från yrkeshögskole-utbildningen Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande ansvarar för arbetsledning av byggarbetet, under överinseende av erfarna arbetsledare. Passivhuscentrum Västra Götaland projekterar, projektleder och har det tekniska ansvaret för konstruktionen. Experter inom Passivhuscentrum inspirerar och utbildar elever och studenter inom energieffektivt byggande, hållbara lösningar samt visar på kopplingen mellan det specifika byggprojektet och de internationella klimatutmaningar världen står inför.

Tidsplan: CO2mpakt -huset projekterades under våren 2016, i augusti 2016 började planeringsarbetet, och i november drog byggarbetet igång. CO2mpakt -huset beräknas stå klart innan skolavslutningen i juni 2017.

Medverkande: Lärare och elever på Alströmergymnasiet, samt studenter vid Folkuniversitetets YH-utbildning arbetar aktivt inom projektets alla faser. Tommy Byggare (TB-gruppen) deltar som stöd under byggprocessen. Även materialleverantörer bistår med information om specifika materialegenskaper samt instruktion i hur man bör arbeta med olika material.

Vill du veta mer? Kontakta Eva Pedersen, utbildningsstrateg, tel 0734-155094, eva [dot] pedersen [at] passivhuscentrum [dot] se