Lågenergiväggen – en praktisk övning i hur man bygger energieffektivt i träkonstruktion

Lågenergiväggen är ett utbildningspaket om energieffektivt byggande som kan användas av Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasieskolor i hela Sverige

Målsättning: Projektet ska mynna ut i ett utbildningspaket som kan användas på gymnasieskolor i hela Sverige. Övningsuppgiften ska kunna användas som stöd vid utbildning inom energieffektivt byggande inom den ordinarie studieplanen.

Beskrivning: Passivhuscentrum designar lågenergiväggen. Det är ett 45 cm tjockt väggelement, med fönstermontering, små köldbryggor och höga krav på täthet. Elever på Alströmergymnasiet bygger väggen, samtidigt som arbetet dokumenteras i text och bild. Detta material ligger sen till grund för det läromedel som ska tas fram. Läromedlet ska bestå av ritningar, instruktioner och bilder anpassade för Bygg-och anläggningsprogrammet på gymnasieskolor i Sverige. Instruktionerna visar hur man steg för steg utför alla praktiska moment för att uppföra väggen. Det kommer även att ingå handledning för läraren, och tips baserade på tidigare byggprojekt.

Tidsplan: Projektet startade våren 2016 och fortsätter med dokumentation av arbete under höstterminen 2016. En första version av övningen presenteras vid första utbildningsomgången inom projektet Nya Glasögon i oktober 2016. (Nya Glasögon är ett branschöverskridande projekt mellan Energimyndigheten och branscherna inom byggsektorn. Projektet tar fram en Yrkeslärarutbildning inom hållbart byggande och energieffektivisering som vänder sig till gymnasielärare på byggprogrammen.)

Medverkande: Passivhuscentrum Västra Götaland. Byggelever och lärare på Alströmergymnasiet. Delprojektledaren för Bygg i Nya Glasögon Håkan Liski fungerar som bollplank

Vill du veta mer? Kontakta Eva Pedersen, utbildningsstrateg, tel 0734-155094, eva [dot] pedersen [at] passivhuscentrum [dot] se