Utredningsprojekt

Vi genomför egna studier som rör energieffektivt byggande ur olika aspekter.

I kommunrapporten har vi undersökt hur Sveriges olika kommuner främjar energieffektivt byggande, och i Beslutsstöd till allmännyttan har vi undersökt vilka beslut allmännyttiga bolag behöver fatta för att bygga lågenergihus.