Utbildning

Vi strävar efter att sprida kunskap om energieffektiva byggnader till alla som är intresserade av nuvarande och framtida hus och byggnader.

Kurserna utgår från ett brett miljö- och klimatperspektiv för att sedan smalnas av till energieffektivt byggande och slutligen gå på djupet inom passivhus och passivhusteknik.