Utbildning

Vi strävar efter att sprida kunskap om energieffektiva byggnader till alla som är intresserade av nuvarande och framtida hus och byggnader.

Kurserna utgår från ett brett miljö- och klimatperspektiv för att sedan smalnas av till energieffektivt byggande och slutligen gå på djupet inom passivhus och passivhusteknik.

Vid större uppdrag samarbetar vi med Chalmers Professional Education AB som med sitt gedigna kunnande och stora nätverk inom branschen bidrar till en hög kvalitet på utbildningen.