Passivhuscentrum

 

Allt om passivhus och energieffektiviseringar

Kontakta Oss

Om hemsidan

Vad vi skriver om

Passivhus

Passivhus är energisnåla byggnader som nyttjar passiv värme för att minimera energiåtgången.

U Värde

U-värde är ett mått på ett specifikt byggmaterials isoleringsförmåga. Ett lågt U-värde är att föredra.

Energieffektiviseringar

Med energieffektiviseringar menas alla de åtgärder som utförs för att energi-förbrukningen ska förbli minimal.

Lågenergihus

Lågenergihus är ett samlingsbegrepp för alla byggnader som drar väsentligt mindre energi än vad byggnormen kräver.

Intresset för klimatsmarta hus, såsom passivhus, lågenergihus, nollenergihus samt plusenergihus har ökat, och tack vare det anser vi att behovet för oberoende och lättbegriplig information inom ämnesområdet är stort. 

Men det är inte bara miljöcertifierade hus som tas upp på sajten. Vi pratar dessutom mer om vanliga uppvärmningsalternativ för villan, såsom bergvärme, jordvärme, sjövärme och mer.

Utöver det är isolering ett viktigt ämnesområde, då alla typer av miljöcertifierade hus måste vara tätade på ett effektivt sätt. Om isoleringsarbetet är undermåligt spelar det ingen större roll huruvida smarta värmekällor är på plats eller inte, då värmen smiter ut lik förbaskat.

Isoleringsförmågan mäts i sin tur av U-värdet, som i bästa fall är lågt. Ett lågt U-värde vittnar om att ett specifikt material (eller en byggnadsdel – såsom en dörr) släpper ut mycket lite energi.

Passivhus, och andra likvärdiga hus, kan behöva ett tillskott av aktiv värme under vintermånaderna. Om vi leker med tanken och säger att en familj som bor i ett passivhus satt upp en solfångare bör densamma bidra med all energi som behövs under de varmare månaderna. Men i samband med att den mörka och kalla vintern kommer minskar solfångarens effektivitet – och som en konsekvens av det behövs en aktiv energikälla. Samtliga energikällor, och mer – tas upp på sajten. Var så säkra.

 

Varför bör man välja ett energismart hus?

Fördelarna är många, och de mest uppenbara sådana listar vi precis här.

Energismarta hus bidrar till kostnadsbesparingar: Den aningen högre byggnadskostnaden känns inte lika magstark då driftkostnaderna för bla. uppvärmning och underhåll kan minimeras. Ni bör med andra ord ha alla förutsättningar i världen för att spara många tusenlappar årligen, exempelvis genom en investering i solceller med kort återbetalningstid.

Luftkvaliteten förbättras: Samtliga energismarta hus som är bestyckade med FTX-system har en bättre luftkvalitet i jämförelse med traditionella hus. Det bör passa som handen i handsken för många, inte minst allergiker och astmatiker.

Fler husleverantörer har hoppat på tåget: Som en konsekvens av det bör nybyggnations-priserna sjunka allteftersom, då nya och mer effektiva byggprocesser bör kunna vaskas fram.

På sajten hittar ni mer information om allt som precis nämnts, och mycket mer. Använd er gärna av de navigationslänkar som ni hittar på denna sidan för att hitta något extra intressant.

Passivhus

Passivhusen nyttjar passiv energi från de boende, elektriska apparater och solen – för att på så sätt kunna värma upp huset. Dessa typer av hus är extremt klimatsmarta. Oftast behövs inte ens några element, då de passiva energikällorna i regel är kraftfulla nog. Under vintermånaderna kan dock en aktiv energikälla behövas, såsom solceller och/eller en värmepump.

ekonomi

Ett genomsnittligt passivhus kostar omkring fyra till tio procent mer i jämförelse med ett traditionellt hus, och det är främst materialvalet samt de tomtpriset som avgör den totala slutkostnaden. När fler hustillverkare hoppat på passivhus-trenden bör prisläget dessutom förbättras ytterligare.

U värde

U-värdet vittnar om ett specifikt materials isolerande egenskaper. Samma värde är ofta tätt sammankopplat med fönster och dörrar, som i sin tur bör ha ett lågt U-värde.

Lågenergihus

Lågenergihusen omfattas av strikta energikrav. De måste använda 25 procent mindre energi än vad byggnormen kräver. Samma hustyp är dock inte lika klimatsmart som plus- och nollenergihusen.

Nollenergihus

Nollenergihusen tillverkar lika mycket energi som de gör av med. Mer specifikt är den totala klimatpåverkan noll, och detta tack vare smarta ventilationssystem, solceller och andra typer av smarta energilösningar.

Energieffektiviseringar

Kampanj för förnybar energi

Vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi är fyra klockrena exempel på förnybar energi. De är alla av stor vikt för att Sverige ska uppfylla EU:s strikta miljömål.

Vårt gemensamma beroende av fossila bränslen, såsom kol, olja och gas – är dessutom problematiskt. Samma beroende måste nullifieras, och detta genom att vi tänker på hur vi bor, hur vi reser samt hur vi äter. Men även om individuella uppoffringar är viktiga är det viktigt att förändringsarbetet genomdrivs globalt, vilket ni kan läsa mer om nedan.

Bli involverad

“Vi skapar vår egen miljö. Vi får precis vad vi förtjänar. Hur kan vi bli förnärmade av livet vi själva skapat? Vem kan vi lägga skulden på, vem ska vi ge erkännandet utom oss själva? Vem kan förändra det, när vi än vill, utom vi själva?”

– Richard David Bach

Blogg

Med små enkla medel kan du spara energi och pengar samtidigt som du värnar klimatet genom att minska utsläppen.

- Europeiska kommisionen