Lågenergihus

 

Varför bör man bygga energisnåla och energieffektiva hus?

 

Lågenergihus är ett samlingsnamn för alla byggnader som förbrukar synnerligen lite energi. De är inte lika energisnåla som passivhusen, men nära inpå.

De energisnåla husen är marginellt mer påkostade i jämförelse med traditionella hus, men trots det väljer alltfler att satsa på den förstnämnda hustypen. De låga löpande kostnaderna, det ökade miljöintresset samt de mer strikta byggreglerna från Boverket har bidragit till den utvecklingen. Följande fyra punkter är extra viktiga vid nybyggnationer av lågenergihus:

Värmebehovet måste minimeras: Lågenergihus måste vara välisolerade och ha ett tätt klimatskal, samt god ventilation. Utöver det är även husets utformning av vikt. Valet av fönster, dörrar, ventilationssystem, tomtplats och mycket annat påverkar den totala energiåtgången.

Elbehovet bör minimeras: Tvättmaskiner, diskmaskiner, kylskåp, tv-apparater och glödlampor bör alla vara av lågenergityp.

Ta tillvara på solen: Att nyttja solenergi-lösningar under sommarhalvåret, och exempelvis en mindre värmepump på vintern beskrivs som en mycket bra energilösning.

Den totala energiförbrukningen är av stor vikt: Lågenergihusen har inte samma strikta energikrav i jämförelse med passivhusen, men trots det bör ni ha stenkoll på totalförbrukningen. FEBY:s minimikrav får aldrig överskridas, om så sker kan energilicensen ryka.

Regler för lågenergihus

Lågenergihus måste använda 25% mindre energi än vad byggnormen kräver. Det kan beskrivas som ett tufft, men långtifrån oövervinneligt mål.

Passivhusen får i sin tur göra av med marginellt mer energi än vad samma hustyp förbrukar. Väl där är ventilationssystemet, eller FTX-systemet – klart viktigast. Samma maskin fördelar luften och ser till att värmen bibehålls.

Nollenergihusen måste vara helt klimatneutrala. De får med andra ord inte lämna något som helst avtryck på miljön. I grund och botten kan passivhus räknas in som nollenergihus, så länge de uppfyller FEBY:s krav vill säga.

Bäst i klassen är plushusen, som förbrukar mindre energi än vad de tillverkar. Solpaneler och andra miljövänliga alternativ är mycket vanliga inom plushus-svängen.