Emrahus

 

Emrahus bygger klimatsmarta hem

Emrahus bygger klimatsmarta passivhus, som tagits fram tillsammans med ledande experter inom bland annat psykologi, neurodesign och arkitektur.

 

Emrahus ligger bakom många nytänkande LSS-boenden

Resan mot mer klimatsmarta bostäder inleddes år 2014, då de fick i uppgift att bygga ett klimatsmart LSS-boende i Gävle. Vid det tillfället hjälpte en psykolog, Bo Hejlskov Elvén, till på traven. Ett av huvudmålen bestod av att hela byggnaden skulle fungera som ett hjälpmedel, som i sin tur skulle minska stressen samt leda till en ökad självständighet i vardagen för de boende. Sedan jungfrubyggnaden ploppat upp har betydligt fler passivhus byggts i Emrahus regi, och enligt vd:n, dvs. Robin Berkhuizen – efterfrågar många kommuner just deras hus.

 

 

Ideologin – hur tänker Emrahus?

De fyra inledningsbokstäverna, Emra, betyder emotionellt och rationell. Med emotionellt menas att byggnaderna vill väl, eller har goda intentioner gentemot de boende. Rationell pekar på ett lite mer fast värde, dvs. att lägenheterna följer alla tänkbara regler och lagar, samt FEBY:s riktlinjer.

 

Den senaste Emrahus-byggnationen

Den 27 mars 2020 invigde Emrahus sitt tolfte Emrahem, som slogs upp i Svalsta, Nyköping. Vd:n var synnerligen glad då ingen överklagat bygglovet – vilket han menar är vanligt förekommande vid planeringsfasen för LSS-boenden:

“Jag tror det främst är på grund av okunskap som man överklagar. Argumenten brukar vara att värdet på deras hus ska sjunka vilket såklart inte stämmer. Vi har också fått höra att personerna som ska flytta in här kan vara farliga, vilket bara gör mig förbannad rent ut sagt. Vi har försökt motverka detta genom att informera i området i samband med bygglovet, vilket vi har märkt hjälper.”

Emrahus-gänget har bevisligen hjärtat på rätt ställe, och i vårt tycke gör de stor nytta för såväl boende som branschen i sin helhet.

 

OBS: Vi på passivhuscentrum.se har inte något samarbete eller koppling till företaget Emrahus.