Om Hemsidan

 

Allt om passivhus och energieffektiviseringar

Kontakta Oss

Om Oss

EU:s mål är glasklara. Snart ska alla hus vara tillverkade på ett sätt som inte bryter mot nära nollhus-standarden. Många husleverantörer har nappat, och erbjuder snygga samt klimatsmarta hus till vettiga priser.

Men trots det är kunskapen om passivhus, lågenergihus och likvärdiga typer av byggnader relativt låg, och det har vi som mål att ändra på. Vår webbsida ska vara informativ, sanningsenlig och bidra till att fler ser fördelarna med de nya husteknikerna, som i vårt tycke bör revolutionera hela byggsektorn. Om den inte redan är revolutionerad, vill säga.

Vad vi gör
Vad vi skriver om

Passivhus

Passivhus är en energieffektiv byggnad som tar tillvara på värme på ett effektivt sätt. Solfångare, solceller och andra typer av aktiva energikällor är dock vanliga under vintermånaderna. 

U Värde

U-värdet vittnar om ett specifikt byggnadsmaterials isolerande förmåga. Ett lågt U-värde är att föredra, då det vittnar om att energiförlusten är låg.

Energieffektiviseringar

Energieffektivisering handlar om att man gör att för att energiåtgången ska kunna minimeras. Klimatsmarta hus är ett typexempel på en utmärkt  energieffektiviserings-åtgärd.

Lågenergihus

Lågenergihus är ett samlingsbegrepp för byggnader som är klimatsmarta, dvs. förbrukar mindre energi än vad byggnormen kräver.