Energieffektiviseringar

 

Vi måste göra allt för att nå Sveriges och EU:s klimatmål, och det är just här som energieffektiviseringar kommer in i bilden.

 

Vad är energieffektivisering?

Samma begrepp inkluderar alla de åtgärder vi gör för att vår energianvändning, och i förlängningen våra energikostnader, ska vara så låga som möjligt.

 

Hur kan man energieffektivisera?

Ingen kan göra allt – men alla kan göra något. Mer specifikt kan en tätare isolering bidra till att husets värme bibehålls, det är en typ av energieffektiviserings-insats. Utöver det kan ett anskaffande av solceller, bergvärme/jordvärme eller en värmepump vara en bra idé. 

De energisnåla passivhusen, som bjussar på en minimal miljöpåverkan, kan beskrivas som ytterst energieffektiva. Exakt samma sak gäller för nollenergihusen och plusenergihusen, som lämnar ett än mindre klimatavtryck.

Ni behöver dock inte köpa ett nytt hus för att kunna energieffektivisera. Att byta till lågenergilampor, köpa energismarta vitvaror samt att fylla tvättmaskinen ordentligt kan nämnas som tre perfekta energieffektiviserings-metoder som inte kostar ett jota. Om ni tar del av de råden sparar ni en rejäl slant – vilket ni kan läsa mer om i elförbruknings-artikeln.

Senaste bloggar

Normal elförbrukning och elkostnad för en villa

Normal elförbrukning och elkostnad för en villa

Elförbrukningen för en normalstor villa med eluppvärmning ligger på cirka 20 000 kilowattimmar per år, medan en villa som värms upp med exempelvis fjärrvärme eller biobränsle har en årlig förbrukning av el på cirka 5 000 kilowattimmar per år. Vi kan således slutleda...

Vad är ett passivhus?

Vad är ett passivhus?

Att bygga passivhus innebär att bygga bostäder med målet att de inte behöver något system för uppvärmning. Huset ska vara varmt under vinterhalvåret och svalt under de månader när det är som varmast på sommaren. Dessutom ska det finnas aktiv ventilation. Själva...

Saker att köpa för att minska elförbrukningen

Saker att köpa för att minska elförbrukningen

En hög elförbrukning är både dyr och kan ha en negativ påverkan på vår kära miljö. El i sig ger inte upphov till några utsläpp lokalt där elen används, men däremot så kan koldioxid och andra miljö- och hälsoskadliga ämnen uppkomma vid produktionen av el. Det är därför...

Vad är solenergi och hur fungerar det?

Vad är solenergi och hur fungerar det?

Energi som är hämtad från solen kallas för solenergi. Generellt sätt så brukar man dela in solenergi i två delar, solel och solvärme. Solel är elektricitet som härstammar från solceller, t.ex. ifrån solceller på villatak. Solvärme är som order antyder värme som...

Hur fungerar solfångare och solvärmesystem?

Hur fungerar solfångare och solvärmesystem?

Solfångare omvandlar energi från solens strålar för att kunna värma upp vatten och ibland i sin tur även byggnader av olika slag, oftast bostads- och fritidshus. I solfångarna flödar ett flytande medium som med hjälp av en värmeväxlare för vidare värmen till ett...

Minska elförbrukningen hemma – tips och råd

Minska elförbrukningen hemma – tips och råd

El är fantastiskt. Tack vare el kan vi titta på tv, laga mat och köra Tesla-kärror. Men det finns en uppenbar nackdel, el är dyrt - och elräkningarna kan knappast räknas som något glädjeämne. I den här artikeln tar vi upp ett antal tips som bör passa perfekt för alla...

Vanliga uppvärmningsalternativ för villan

Vanliga uppvärmningsalternativ för villan

I den här artikeln berättar vi mer om bergvärme, värmepumpar, jordvärme och andra vanliga uppvärmningstyper som många använder för att värma upp sina villor.   Vad är och hur fungerar bergvärme? Solceller nyttjar solenergi på ett effektivt sätt, och exakt samma...

Solceller till villa – är det en bra idé?

Solceller till villa – är det en bra idé?

Det är ofta en mycket bra idé att installera solceller, och de positiva aspekterna är inte bara miljömässiga - utan även ekonomiska. De tre vanligaste skälen till att människor väljer att satsa på just solceller är att energikostnaderna minskar, miljövinsterna ökar,...

Isolering för ditt hus: välj rätt material – tjäna pengar

Isolering för ditt hus: välj rätt material – tjäna pengar

Elförbrukningen ökar stadigt, och i Sverige är det uppvärmningen som står för hela 50% av energibehovet. Men det finns faktiskt ljuspunkter. Passivhusen, som använder sig av naturlig värme för att minska elförbrukningen, har blivit alltmer populära. De kostar i...