Elförbrukningen ökar stadigt, och i Sverige är det uppvärmningen som står för hela 50% av energibehovet. Men det finns faktiskt ljuspunkter. Passivhusen, som använder sig av naturlig värme för att minska elförbrukningen, har blivit alltmer populära. De kostar i genomsnitt 10 procent mer i jämförelse med traditionella hus, men då energivinsterna är betydande brukar det ökade investeringsbeloppet nullifieras efter bara några år.

I den här artikeln pratar vi mer om ett gäng isoleringstyper, som alla bidrar till en minskad energiförbrukning, vilket i förlängningen innebär att ni kan tjäna en hacka.

Vad är superisolering?

Värmeisolerande material som håller måttet bör leda värme dåligt och vara hållbart. Utöver det måste samma material även vara fuktbeständigt samt flamskyddat, för att brandrisken  ska minimeras.

Ny Teknik rapporterar om ett superisolerande skum, som bör bidra till stora energivinster. Det framställs i huvudsak från tre förnyelsebara material: cellulosa, kol (grafenoxid) och lera. Lennart Bergström, som är professor i materialkemi vid Stockholms universitet, tror på det nya materialet, och menar att det har framtiden för sig:

“Nu fortsätter vi studierna för att öka förståelsen om hur skummets struktur kan styras och undersöker andra tillsatser för att ytterligare kunna förbättra egenskaperna. Vi arbetar även med att skala upp produktionen av isolermaterialet”

Även Chalmers hårdsatsar på att ta fram superisolerande material. År 2018 påbörjades ett större fältprojekt med mål att skapa mer effektiva superisolerings-material.

Vad är treglasfönster?

Många fönstertillverkare betraktar treglasfönsterna som en som standard för energieffektiva fönster. De isolerar bättre i jämförelse med de icke energiklassade varianterna, och kan användas på större ytor.

Mer specifikt innehåller de minst ett tunt lager metall, dvs. ett lågemissionsskikt – som i förlängningen ser till att värmestrålningen reflekteras, vilket innebär att värmen stannar kvar inomhus på ett mer effektivt sätt.

Många treglasfönster är dessutom fyllda med kryptongas mellan glasen. Tack vare det bildas ett isolerande skikt, då samma gas leder värme sämre än luft.

Att byta till treglasfönster ses ofta som en bra investering, det betalar sig självt – säger fönstertillverkaren Elitfönster. Och även om de tjänar pengar på att sälja just fönster har de en bra poäng. Men ni bör samtidigt tänka på att det är mer än bara fönsterna som är av vikt. Om resten av huset är dragigt, och U-värdet i taket – är ett fönsterbyte lika effektlöst som att sätta på sig en t-shirt på sydpolen.

Sist men inte minst ger många av treglasfönstren ett U-värde motsvarande 0.8 eller mindre. Det innebär att de bör passa perfekt i passivhus, som i sin tur är energieffektiva som bara den.

Spelar valet av ytterdörr någon roll?

Valet av ytterdörr är även det ett viktigt sådant. Energieffektiva dörrar med låga u-värden är att föredra. De skär ner på värmeutsläppet, och som en konsekvens av det minskar kraven för uppvärmning i byggnaden.

Många energieffektiva dörrar är betydligt tjockare än icke energiklassade sådana. De energieffektiva varianterna levereras nästan alltid i karmen, och består alltsomoftast av flera lager – vilket beskrivs bättra på de isolerande egenskaperna. Slutligen öppnas alla energieffektiva dörrar utåt, vilket innebär att värmen bibehålls på ett bättre sätt.

Som ni säkert redan misstänker hålls U-värdet på en låg nivå – och tack vare det är den här dörrtypen mycket vanligt förekommande i passivhus, plushus och andra typer av energiklassade byggnader.

Isolering av ventilationsrör

Även ventilationssystemen bör isoleras, och det för att värmeförlusterna ska kunna minimeras. Om allt går rätt till skapas ett VVS-skal, som bidrar till att värmen bibehålls i hemmet. Som en konsekvens av det minskar energiförbrukningen, och så även driftkostnaderna.

Isolerade luftkanaler är av synnerligen stor vikt när det kommer till passivhusen, där ventilationssystemet, dvs. FTX-systemet, ser till att varm luft sprids genom huset på ett effektivt sätt.

Sammanfattning

En väl fungerande isolering är ett måste för att U-värdet ska förbli lågt. Ett lågt U-värde är alltid eftersträvansvärt, då det vittnar om att den totala värmeförlusten är liten.

Lågenergihus, såsom passivhus, isoleras alltid på ett mer omfattande sätt. Välisolerade fönster, dörrar och ventilationsrör är där ett måste, och inte bara en rekommendation.

Sist men inte minst bidrar ett välisolerat hus till att köldbryggor kan mineras, eller i bästa fall utebli helt. En köldbrygga är ett specifikt område i huset där kyla lättare kan ta sig in. Dörrkarmar är ett vanligt exempel, så även fönsterkarmar. Om ni misstänker att isoleringen inte håller måttet, dvs. att kallbryggor existerar – kan ni använda en infraröd termometer på exempelvis en inomhus- och en utomhusvägg. Och om en större temperaturskillnad existerar – då kan det röra sig om en köldbrygga.