Att bygga passivhus innebär att bygga bostäder med målet att de inte behöver något system för uppvärmning. Huset ska vara varmt under vinterhalvåret och svalt under de månader när det är som varmast på sommaren. Dessutom ska det finnas aktiv ventilation. Själva definitionen av ett passivhus är:

”Ett hus där tillförd effekt ej överstiger 10 W/m2. Detta gäller vid en innetemperatur på 20 grader och en utetemperatur på 16 minusgrader i Alingsås, 20 minusgrader i Stockholm och 28 minusgrader i Kiruna.”

Det innebär att summan av alla elinstallationer, allt som drivs med elektricitet, inte får vara högre än 10 watt per kvadratmeter. Självklart behöver du värme i ett hus, men tanken är att den ska komma från all det som redan finns i huset. Det kan till exempel vara värme från lampor, hushållsmaskiner, kroppsvärme från de som bor där och från solens strålar. Under den större delen av året behövs ingen annan uppvärmning.

Kostar passivhus mer än vanliga hus?

Det kostar lite mer att bygga ett passivhus än ett vanligt hus. Man brukar räkna med att det blir ungefär 10% dyrare, eftersom väggarna är tjockare och du behöver mer isolering. Sedan måste du också ha i åtanke att kostnaderna för uppvärmning är avsevärt lägre. Det blir alltså billigare att köpa och bo i ett passivhus.

Om du bor i ett gammalt hus kan du göra investeringar för att göra ditt hus mer energieffektivt. Med hjälp av ett blancolån kan du till exempel installera fler och större fönster i söderläge för att få in mer värme på vintern. Du bör även planera för någon typ av avskärmning för att minska hur mycket solen värmer på sommaren, exempelvis markiser eller persienner.

Under en kall dag kan det räcka med en effekt som motsvarar hur mycket elektricitet en hårtork förbrukar för att värma upp ett passivhus. Samtidigt har passivhus alla slags bekvämligheter som vilket annat nybyggt hus som helst. Det fungerar bara om huset är extremt tätt och välisolerat.

Men du behöver även varmvatten i ett bostadshus, och det kräver någon slags uppvärmning. Dessutom behöver du extra värme riktigt kalla vinterdagar. Då kan du komplettera med solceller, braskamin, värmepump eller fjärrvärme.

Slöseri med energi vid traditionell uppvärmning

Uttrycket att ”elda för kråkorna” passar bra in på de flesta vanliga hus. Det innebär att slösa med energi för uppvärmning så att man släpper ut onödigt mycket värme genom skorstenar eller dåligt isolerade husväggar. Traditionella hus har en hög energiåtgång just eftersom de inte är så täta. Därför är det oftast en bra investering att låna pengar hos Sambla för att täta huset ordentligt och se över ventilationen.

I ett passivhus kan du kan återvinna upp till 94% av värmen i den utgående luften. Den förs över till den inkommande, friska luften genom ett ventilationssystem som kallas för FTX. Dessutom använder man olika slags tekniker för att hålla en jämn temperatur året om.

EU:s mål är att alla byggnader ska ha en halverad energiförbrukning år 2050. Tidigare i år röstade Europaparlamentet fram en ny lag som säger att alla nya hus måste vara nära nollenergibyggnader från slutet av 2020, och att de ska använda förnybar energi. Det innebär att passivhus kommer att bli en ny standard i byggbranschen och att det kommer att bli enklare för villaägare att ta del av tekniken och de material som används för att energieffektivisera sina bostäder.