Normal elförbrukning och elkostnad för en villa

Normal elförbrukning och elkostnad för en villa

Elförbrukningen för en normalstor villa med eluppvärmning ligger på cirka 20 000 kilowattimmar per år, medan en villa som värms upp med exempelvis fjärrvärme eller biobränsle har en årlig förbrukning av el på cirka 5 000 kilowattimmar per år. Vi kan således slutleda...