Alingsås – 300 lägenheter

Projekt i alingsås

Ombyggnad av Brogården

Under åren 1963 – 1975 byggdes en miljon bostäder i Sverige. Brogården byggdes 1971 – 73 och blev det sista miljonprogramsområdet i Alingsås.

Lägenheterna har en bra standard med generösa och lättmöblerade rum, men upplevs något dragiga.  Det finns problem med fasadteglet som fryser sönder och behöver bytas.  Lägenheterna hyrs ut med värme, varmvatten och el inbakat i hyran. Detta gör att de boende inte får kunskap om sin egen energianvändning, vilket inte heller ger sporre till att minska sin användning av ekonomiska skäl. 

Det är nu dags för en genomgripande upprustning och valet att renovera husen med passivhusteknik är helt naturligt då klimatfrågan är vårt största miljöhot. 

Byggstarten skedde i februari 2008. Man startade då i ett hus, Knektegårdsgatan 35, där en kontinuerlig utvärdering av byggmetoden har skett under renoveringsprocessen. Etapp 2 påbörjades i början av 2009. Man räknar med att renoveringen av de sammanlagt 300 lägenheterna kommer att vara klar år 2012. 

Lägenheterna är 2:or och 3:or på i genomsnitt 70 m2. De lägenheter som finns på bottenplan samt de som finns i hus med källare och tvättstuga kommer att handikappanpassas. Det utgör ca 60 % av alla lägenheter. 

Värmetillförseln ska mätas separat för varje lägenhet. Kallvattnet kommer däremot inte att mätas separat. Man räknar med att totalkostnaden för hyra, varmvatten och el stiger med ca 300-400 kr/mån/lgh.

Byggherre: Alingsåshem / Skanska
Arkitekt: EFEM Arkitektkontor AB
Konstruktör: WSP
Elkonsult: Picon Teknikkonsult AB
Huvudentreprenör: Alingsåshem / Skanska
Ventilationssystem: Anderson & Hultmark
Fönster: SP-fönster
Byggstart: 2007
Färdigbyggt: 2009