U Värde

 

Vad är ett U-värde?

 

Alla som haft en snickare i sin närhet har säkert hört talas om begreppet U-värde. Närmare bestämt är U-värdet ett mått på ett specifikt materials värmeisolerande egenskaper. Ett lågt U-värde är alltid att föredra, då det innebär att energiförlusten är liten.

Hur beräknar man U-värdet?

I princip alla material har ett U-värde, men begreppet används nästan bara när fönster och dörrar kommer med i bilden. Om ni vill räkna ut ett U-värde, eller energiförlusten, måste ni ha vetskap om både vilken inomhustemperatur samt vilken utomhustemperatur som är aktuell. Mer specifikt tar ni den totala temperaturskillnaden, multiplicerar den med exempelvis dörrens och den totala ytans kvadratmeter – och slutligen får ni fram ett resultat. En vanlig slutledning kan vara att ett fönster motsvarande 2 m2 släpper in lika mycket kalluft som en vägg på omkring 20 m2. Det finns även en mycket fiffig app för just U-värdeuträkningar på App Store, dvs. U Value Calculator.

 

Varför beräknar man U-värdet?

Vanliga husägare har ingen större nytta av att räkna ut U-värden, men det skadar förstås inte att ha ett grepp om den grundläggande principen. Om vi tar ett fönster som exempel innebär ett lågt U-värde att kylan hålls på rätt sida om fönstret, medan ett högt U-värde bidrar till kallras, dvs. energiförlust.

Alla som inte har lust att plocka fram en app eller en miniräknare kan istället placera fötterna under ett fönster, eller fingrarna framför glasets yta. Om ni känner av att kalluft slinker igenom till fingrarna bör U-värdet vara högt, och om kalluften smiter hela vägen ner till tårna bör U-värdet vara än högre. Höga U-värden kommer som ett brev på posten när isoleringen inte håller måttet i väggar, golv samt tak, och det märks inte minst på elräkningen.

 

Hur förbättrar man U-värdet?

Om alla dörrar och fönster läcker som såll, varför byter man inte bara ut dem – det borde ju vara perfekt både för miljön och plånboken? Tankegången är sund, men U-värdet är tyvärr ett alltför intetsägande mått för att några större slutledningar ska kunna dras. Om ni väl fixar till U-värdet för alla fönster och dörrar, och resten av huset är dåligt isolerat, blir energivinsterna minimala – trots att ni gjort en jätteinvestering.

 

U-värdet och passivhus

Vid nybyggnationer, inte minst vid nybyggnationer av passivhus, är U-värdet a och o. Ett nybyggt hus av traditionellt stuk, som dessutom är anpassat för vinterbruk, har ofta fönster och dörrar med U-värden som motsvarar omkring 1.1 till 1.4. Passivhusen hålls dock vid en högre standard, väl där måste fönsternas U-värde ligga på maximalt 0.9, medans ytterdörrens U-värde inte får överstiga 0.6.

 

Är U-värdet alltid superviktigt?

Som vi redan varit inne och nosat på är U-värdet av stor vikt vid nybyggnationer av lågenergihus, men om det istället är en sommarstuga som gäller har U-värdet inte någon större betydelse. Både höga U-värden och lite tunnare väggar är fullt acceptabelt, ägaren kan istället lägga sina slantar på någonting som är desto roligare.