Nollenergihus

 

Ett nollhus, eller nollenergihus, är en byggnad som tillverkar lika mycket energi som det förbrukar.

Sammanlagt existerar fyra typer av lågenergihus, och nollhusen är ett av dem. Lågenergihusen är miljövänliga, och måste använda mindre än 25% av vad byggnormen kräver. Därefter har vi passivhusen, som måste efterleva striktare energiregler – och bör ses som en snäppet mer energieffektiv hustyp i jämförelse med lågenergihusen. Sist, och närmare bestämt bäst – är plushusen, som tillverkar mer energi än vad de förbrukar.

 

Vad är ett nollenergihus?

Nettoförbrukningen för ett nollenergihus måste vara noll, så mycket har vi fastställt. Men hur byggs dem, och hur mycket kostar dem?

Ni kan inte montera världens mest moderna värmeanläggning på en otätad lada och kalla samma byggnad för ett nollenergihus, då strikta energikrav måste vara uppfyllda. Även om huset inte gör av med mer energi än vad det förbrukar bryter ni mot reglerna för värmeförlust samt täthetskraven. Då har ni inte en chans att certifieras av FEBY, som tillämpar tydliga och fasta krav för alla typer av lågenergihus.

Mer specifikt bör ytterdörrar och fönster ha mycket låga U-värden, de bör med andra ord vara täta som bara den. Utöver det bör en värmeväxlare, närmare bestämt ett FTX-system – vara på plats. Samma system ser till att husets naturliga värme, från bland annat de boende, solen och diverse elprylar – kommer till användning.

 

Vad är ett nära nollenergihus?

Ett nära nollenergihus gör av med mer energi än vad det tillverkar. Nollenergihusen är mer klimatsmarta än nära nollenergihusen, medan plushusen bör ses som mest miljö- och klimatvänliga.

För att nämna ett exempel kan ett passivhus ses som ett nära nollenergihus, men bara så länge energiåtgången överskrider den tillverkade energin. Om passivhuset istället är självförsörjande talar vi om ett nollenergihus, och inte ett nära nollenergihus. Lågenergihusen räknas dock alltid som nära nollenergihus, då de aldrig är helt självförsörjande.

Nära nollenergihusen är dessutom reglerade av EU, då ett EU-direktiv säger att alla europeiska byggnader som ploppar upp från och med 2021 måste vara nära nollhus-klassade. Det finns även svenska kriterier för nollenergihus – som även de måste följas.