Villavarm

 

Villa Varm bygger klimatsmarta hus för privatpersoner

Emrahus bygger moderna och miljöcertifierade LSS-boenden, Villa Varm bygger istället hus för privatpersoner – och det gör de bra.

Villa Varm har konstruerat lågenergihus sedan 1984, så rutin är knappast någon bristvara. De menar även att isoleringsskiktet är väl tilltaget (minst 50 cm) för samtliga hus, vilket ska innebära att U-värdet hålls på en låg nivå, oavsett husdetalj.

 

Villa Varm – från skiss till nyckelfärdigt hus

Somliga byggföretag avslöjar inte sina byggprocesser, Villa Varm hör dock inte till den skaran – turligt nog. Vi anser att transparens är a och o inom byggsektorn, och Villa Varm håller bevisligen med oss om den saken. Nåväl – över till Villa Varms unika byggprocess, som består av ett flertal steg:

Skiss blir till ritning: Husets grundläggande design fastslås med hjälp av en skiss, som blir till en ritning.

Projektering: Alla kringarbeten listas, så att kunderna själva får chans att outsourca exempelvis el-, VVS- och ventilationsarbeten.

Hustillverkningen: Alla husdelar tillverkas i Villa Varms husfabrik.

Transport och montering: Allt byggmateriel transporteras med hjälp av täckta lastbilar. Utöver det arbetar samtliga montörer för Villa Varm, och samma gäng ska ha alla kunskaper och erfarenheter som behövs för att de ska kunna utföra ett utmärkt arbete.

Stomresning och materialförsörjning: När stomresningen är utförd skickas rätt byggmaterial i rätt takt – så att hela byggprocessen pinnar på som det är tänkt.

Huset är färdigbyggt: Vrid nyckeln medurs och klampa in – nu är huset klart.

Villa Varm kontra övriga husföretag

Villa Varm har ett synnerligen genomtänkt förhållningssätt till passivhus, och det är just därför de nämns på den här sajten. Vår förhoppning är att de tillverkar och monterar lika fulländade hus även i framtiden.

OBS: Vi som driver passivhuscentrum.se har inte någon koppling, och/eller betalt samarbete med Villa Varm.