Bygga
Passivhus

 

Att bygga passivhus

Det är mer populärt än någonsin att bygga så kallade passivhus, som ingår inom kategorin lågenergihus.

När passivhuset väl är på plats kan ni ro hem en lång rad fördelar. Driftskostnaderna hålls nere, luftkvaliteten blir bättre och den medföljande kvalitetscertifieringen bör dessutom höja andra andrahandsvärdet.

Men passivhuset teleporteras knappast till den mest lämpliga platsen per automatik, och de specifikationer som ska uppnås måste planeras in i minsta detalj. Byggprocessen kan därför beskrivas som omfattande, men så är trots allt fallet för nästan alla husbyggen.

 

Att tänka på innan man ska bygga passivhus

Passivhusen måste byggas i rätt läge. Stora fönsterpartier bör vara placerade i söderläge, och fuktiga och/eller skuggade platser bör undvikas i möjligaste mån. Ett torr, öppen, vind- och solskyddad plats beskrivs som ideal. Men loppet är knappast kört bara för att den specifika platsen inte uppfyller alla tänkbara rekommendationer. Skymmande träd kan trots allt fällas, och våt mark kan dräneras. Ni bör dock tänka på att bättre lägen bidrar till att byggkostnaderna kan hållas nere, så om ni inte ännu köpt en tomt bör ni ha stenkoll på de tips som nämns i den här artikeln.

I övrigt kan även följande aspekter vara av vikt:

Undvik kraftledningar och järnvägar: De skapar elektromagnetiska fält som kan vara hälsofarliga. Ett avstånd på minst 100 meter rekommenderas.

Undvik radon: Detta ämne är naturligt förekommande nästan överallt, men platser där nivåerna är förhöjda existerar. Kommunen bör dock kunna svara på huruvida markens radonnivåer är för höga eller inte.

 

Konstruktion för passivhus

Många passivhus har inte några element eller annan elektronik för värmetillförsel. Det är istället naturlig värme från människor, elprylar, solenergi samt ett smart FTX-system (ett mekaniskt ventilationssystem) som står för uppvärmningen.

Mer specifikt tar passivhusen vara på energi på ett mycket fiffigt sätt, och med det sagt måste energiförlusterna vara minimala. Isoleringen bör därför följa alla konstens regler, bland annat genom att dörrar, fönster och fogar tätas på ett mycket noggrant sätt.

Och nepp – inga hus behöver ”andas”. Det är en myt och stämmer synnerligen väl för passivhusen, där vindflödena måste kontrolleras på ett mycket noggrant sätt.

 

Passivhus: väggarna och fönsterna

Väggarna måste vara isolerade på ett tillförlitligt sätt. Trä rekommenderas särskilt, då det isolerar på ett naturligt sätt, samtidigt som köldbryggor förebyggs. Även fönsterna bör vara av synnerligen god kvalitet. I första hand bör ni använda er av 3- eller 4-glasfönster, eller andra typer av fönster som är lika täta och behåller värme på ett lika bra sätt som de ovanstående fönstertyperna.

 

Dörrar för passivhus

Passivhusen certifieras av FEBY, eller Forum för Energieffektivt byggande. De kräver att värmeförlusten hålls på en minimal nivå, och det ställer krav på dörrarna. Mer specifikt måste ni läsa på rejält innan ni väljer ytterdörr. Ekstrands Passiv 91-variant kan ses som ett bra alternativ, men det finns förstås fler valmöjligheter än så på marknaden.

 

Golv och vitvaror för passivhus

Ett trägolv bör ses som det bästa alternativet då samma material är varmt, samt klarar av golvvärme. Men köks-, badrums- och hallgolv bör dock vara försedda med sten eller klinker, då de materialen beskrivs som mer slitstarka.

Vitvarorna bör i sin tur vara energisnåla, då FEBY satt stora krav på just energiåtgången.

 

Välj rätt FTX-system

Branschorganisationen Svensk Ventilation prisar FTX-systemen som om det inte skulle finnas någon morgondag. De menar att samma typ av system klarar av att återvinna uppemot 80 procent av husvärmen, samtidigt som 7000 kWh sparas årligen.

Återbetalningstiden ska dessutom landa på omkring tre till fem år. Det kan vara något att klura på för alla som vill bygga om sina befintliga hus, för att därefter certifiera dem enligt de riktlinjer som FEBY tagit fram. Men de som bygger passivhus från grunden, eller köper ett färdigt passivhus, bör kunna lita på att byggherren/husföretaget trollat fram ett perfekt dimensionerat FTX-system.

 

Solfångare och solceller för passivhus

Vid synnerligen kalla vinterdagar kan den naturliga värmen tryta, och då kan det vara skönt med ytterligare en energikälla. En värmepump, en braskamin eller fjärrvärme kan alla ses som bra alternativ, så även solfångare samt solceller. Om ni väljer att köra på det sistnämnda alternativet, se till att placera apparaturen på öst- och västfasad, för att kunna nyttja både morgon och kvällssolen.