Tillverkare  Passivhus

 

Traditionella hus är inte särskilt energieffektiva, då mycket av varmluften försvinner ut via konstruktionen. Passivhusen är dock aningen mer påkostade, då meravgifter för bland annat extra smart ventilation, extra täta dörrar och fönster samt extra tät isolering tillkommer.

Ventilationssystemet, eller FTX-systemet – är själva hjärtat i passivhusen. Det ser till att luftkvaliteten förblir god, och fördelar ut värme till husets alla rum. Även solceller samt solfångare är vanligt förekommande uppvärmningsformer som nyttjas i passivhus.

FTX-systemet samt eventuella solceller försörjer passivhuset med energi under större delen av året, medan mer traditionella lösningar, såsom kaminer och mindre luftvärmepumpar värmer upp passivhusen på vintern.

 

Så köper du ett passivhus

Att köpa ett passivhus är en lång process. Kustvillan, som saluför passivhus, har fastslagit att följande steg ingår vid anskaffningsprocessen såvida du köper ett passivhus hos dem.

  1. Mötet: Idéer bollas, kalkyler tas fram och projektet tar vid.
  2. Ritningar tas fram: Ritningar är viktiga. De behövs för att bygglovet ska kunna beviljas samt för att materialåtgången ska kunna förutses.
  3. Ett avtal tecknas: Många föredrar ABS09-avtalet som i sin tur är godkänt av Villaägarnas Riksförbund, Konsumentverket samt andra viktiga aktörer inom passivhusbranschen. Det skadar inte heller såvida du jämför husbolagen samt projektörerna mot varandra innan du signerar avtalet.
  4. Leveransplanering: Här kommer du och husbolaget samt projektören överens om när passivhuset ska levereras, och i vilken takt leveranserna gällande husdelarna ska ske.
  5. Byggnationsfasen: Huset byggs – rätt och slätt.
  6. Inflyttningsfasen: Passivhuset är färdigbyggt, inflyttningsklart och alla typer av byggattiraljer är bortplockade.

 

Kända tillverkare av Passivhus

Förutom de husföretag som redan presenterats på Passivhuscentrum, det vill säga Emrahus samt Villa Varm, är även ovan nämnda Kustvillan, Fiskarhedenvillan samt XN Villan stora nationella leverantörer och tillverkare av passivhus.

 

Kustvillan

Kustvillan tillverkar hus enligt ett egenutvecklat system vid namn Paralox som enligt företagets utsago ska bidra till att resningen, transporten samt tillverkningen av deras passivhus sker på ett mer effektivt sätt, vilket ska medföra en besparing för dig som kund.

Paralox ska även medföra direkta energibesparingar i samband med att du flyttar in, då uppvärmningskostnaderna uppges minska. Stora delar av Kustvillans sortiment gällande passivhus finns uppställt i Sundsvall såvida du inte nöjer dig med att titta i deras huskatalog eller på deras webbsida.

I Sundsvall återfinns även företagets huvudkontor, och genom årens lopp har Kustvillan prisats för såväl deras Paralox-system som deras moderna tillverkningsmetoder.

 

Fiskarhedenvillan

Husleverantören Fiskarhedenvillan levererar cirka 650 hus årligen, och omsätter i skivande stund cirka 670 miljoner kronor per år. Företaget startades upp i ett garage i Dalarna år 1993, men som vi nämnde ovan är företaget numera ett stort aktiebolag.

Fiskarhemsvillan konstaterar själva att passivhus är dyrare i jämförelse med traditionella småhus, men de förtydligar också att lågenergihus är en god investering. Samtliga av de energisnåla hus som husföretaget förmedlar uppfyller den kravspecifikation som FEBY satt upp.

Husföretaget förmedlar även nära nollenergihus, som inte använder en extern värmekälla. Men då ingen tydlig kravbild finns för nollenergihus är det viktigt att du kontrollerar och jämför nollenergihusen mot varandra i samband med en eventuell nybyggnation.

 

XN Bygg

Vetlandaföretaget XN Bygg slog upp sina dörrar år 2010, och erbjuder passivhus som uppfyller samtliga av de regler som FEBY fastställt. Stor energi läggs på att det så kallade klimatskalet ska vara fuktsäkert samt tätt, och extravärme tillförs i regel via bergvärmepump och golvvärme.

I skrivande stund har XN Bygg tillverkat över 20 000 passivhus. De tillverkar även plusenergihus, som producerar mer energi i jämförelse med vad de förbrukar. Det första plusenergihuset monterades år 2012, och återfinns i Åsaliden i Växjö.

XN Bygg tar hand om hela byggprocessen och levererar nyckelfärdiga hus med energieffektiva vitvaror, komplett grund samt med det ventilationssystem som krävs för att passivhuset ska kunna ta vara på den naturliga värme som skapas.

 

Hur kan man finansiera ett passivhus?

 

Spara pengar på banken

Att spara långsiktigt samt att ha små utgifter är en god idé. På Sevenday kan du öppna ett sparkonto med Bank-ID till en ränta på uppemot 1,10 %. Den högsta räntesatsen uppnås såvida du väljer att binda ditt sparande under en längre tid.

Att spara pengar i ett sparkonto är säkert, och i skrivande stund erbjuder alla större finansinstitut, inklusive Sevenday, Swedbank och Nordea, en insättningsgaranti på 100 000 euro, vilket motsvarar cirka 950 000 kronor.

 

Investera i aktier

Att investera i aktier kan vara fördelaktigt, men samtidigt riskfullt då du riskerar att förlora ditt insatta kapital. I samband med att du sparar till ett hus ska mer försiktiga sparformer tillämpas, såsom ett traditionellt sparkonto vari du inte riskerar att förlora de pengar som är avsedda för handpenning.

 

Investera i fonder

Även fondsparande är förenat med en risk, som innebär att ditt insatta kapital kan minska eller försvinna helt. Om du väljer att köpa fonder förlitar du dig på experter som i sin tur placerar det kapital du investerar mot en avgift på cirka 0,5 till 1 %.

Det finns inget som säger att experternas råd från exempelvis Avanza är bättre än din egen intuition, och om en avgift på 1 % tillämpas måste aktiekursen stiga mer för att din avkastning ska bli lika god som om du investerat i aktier.