Tillverkare  Passivhus

 

Traditionella hus är inte särskilt energieffektiva, då mycket av varmluften smiter ut via konstruktionen. Passivhusen är dock aningen mer påkostade, då meravgifter för bland annat extra smart ventilation, extra täta dörrar och fönster samt synnerligen tät isolering tillkommer.

Ventilationssystemet, eller FTX-systemet – kan beskrivas som själva hjärtat i passivhusen. Det ser till att luftkvaliteten förblir god, och fördelar dessutom ut värme till husets alla rum. Även solceller och/eller solfångare är vanligt förekommande. De försörjer passivhuset med energi under sommarhalvåret, medan mer traditionella lösningar, såsom kaminer och mindre luftvärmepumpar – värmer upp passivhusen på vintern. Om FTX-systemet skulle behöva lite extra hjälp vill säga.

  

Passivhus – innan köpet

Att köpa ett passivhus kan beskrivas som en lång process. Kustvillan, som saluför samma typ av hus – menar att följande steg ingår vid inköpsprocessen.

Mötet: Idéer bollas, kalkyler tas fram och projektet tar vid.

Ritningar tas fram: Ritningar är viktiga. De behövs för att bygglovet ska kunna beviljas, samt för att materialåtgången ska kunna förutses.

Ett avtal tecknas: Många föredrar ABS09-avtalet, som i sin tur är godkänt av Villaägarnas Riksförbund, Konsumentverket samt andra viktiga aktörer inom branschen. Det skadar inte heller om ni jämför husbolagen/projektörerna mot varandra innan ni plockar fram pennan.

Leveransplanering: Här kommer ni och husbolaget/projektören överens om när passivhuset ska levereras, och i vilken takt leveranserna av husdelarna ska ske.

Byggnationsfasen: Huset byggs – rätt och slätt.

Inflyttningsfasen: Passivhuset är färdigbyggt, inflyttningsklart och alla typer av byggattiraljer är bortplockade.

Förutom Kustvillan kan även Emrahus och Villa Varm nämnas som två stabila leverantörer av passivhus.