Det är ofta en mycket bra idé att installera solceller, och de positiva aspekterna är inte bara miljömässiga – utan även ekonomiska. De tre vanligaste skälen till att människor väljer att satsa på just solceller är att energikostnaderna minskar, miljövinsterna ökar, samtidigt som kontrollen över elproduktionen maximeras.

Är solceller för villa lönsamt?

 Den exakta lönsamheten för solceller är svår att förutsäga, men många anser att en normal återbetalningstid landar på cirka 10 till 15 år. Mer specifikt har solcellslösningar inga rörliga kostnader, solen är ju faktiskt gratis och servicebehovet för solceller är nästan obefintligt. Ni bör dock tänka på att kontrollera den totala elproduktionen veckovis. Om produktionen minskar kan det vara ett tecken på att växelriktaren behöver repareras eller ersättas. Detta sker normalt efter cirka 15 år, men sker det tidigare än så har de flesta leverantörerna i regel en garanti vilket gör att du får ett gratis byte. 

Med det sagt snöar vi in oss på ett lite trevligare område, dvs. intäkterna och besparingarna:

Besparing – solel för eget bruk, så kallad egenanvänd solel 

 Ni som installerar solceller på taket slipper köpa in lika stor mängd el från diverse elbolag, och kan därför spara in pengar på uteblivna elkostnader. Denna del anses vara den mest lönsamma delen av besparingarna, då köpt el har ett betydligt högre pris än såld överskottsel. I regel ligger inköpt el till en villa runt ca 1,4 kr per kWh. 

 

Besparing – solel som säljs tillbaka, så kallad överskottsel 

 Om ni producerar för mycket solel kan ni sälja tillbaka den elen ni inte använder själv till elbolaget. Den ersättning ni får ta del av varierar från bolag till bolag, men oftast erbjuder de ett pris som motsvarar det rörliga elpriset (så kallad spotpriset). Försäljningspriset för solel brukar ligga någonstans runt 0,4 till 0,6 kronor per kWh. Detta pris inkluderar så kallad nätnytta, elcertifikat och ursprungsgarantier, vilka är olika typer av intyg på att den sålda elen är miljövänlig vilket ger ett bättre pris. Som tur är gäller i dagsläget även en skattereduktion på 60 öre på såld kilowattimme. Detta gör att i dagsläget är den sålda solelen ungefär lika värd som den egenanvända, men eftersom att detta bidrag riskerar att försvinna så är värdet på såld solel känslig mot politiska reformer. Något som många däremot är ense om är att elpriserna förväntas att öka framöver – vilket solceller är en exemplarisk försäkring mot.

Det finns dock inga garantier för att investeringen ska bära frukt. Detta då elpriset kan förändras, så även ersättningen som elbolaget betalar för såld el. Om ni dimensionerar solcellsanläggningen så att den enbart täcker de egna behoven minimerar ni de ekonomiska riskerna. Många experter anser att den vägen är säkrast, så även vi.

 

Vilket pris gäller för solceller till villa?

Ett solcellspaket med en toppeffekt på 5 kW som passar för en genomsnittsstor villa landar ofta på omkring 70.000 kronor inkl. installation, samt efter bidrag. Det kan låta som en rejäl slant, och det är det också – men med tanke på att samma anläggning förväntas runt 4.000 till 6 000 kWh årligen är det inte bara en kostnad, utan en investering. Vad som även är intressant är att prisnivåerna sjunkit hela 90 procent under de senaste 10 åren vilket gjort att solceller numera betraktas som en bra investering.

Det genomsnittliga priset per kvadratmeter uppgår oftast till cirka 2.750 kronor, inklusive installation. Men då alla solcells-aktörer tillämpar egna prislistor är det svårt att ge ett helt träffsäkert svar. En annan faktor som påverkar priset på en solcellsanläggning är just vilken solpanel du använder. Exempelvis så kostar solpaneler som har en högre verkningsgrad i regel mer än solpaneler som har en lägre verkningsgrad. Andra faktorer som påverkar priset är;

– Om du installerar en liten eller en stor anläggning. För större anläggningar blir priset per panel, eller kWp billigare

– Om ditt hus har ett brant tak som gör installationen svår att genomföra

– Om ditt hus har en taktyp som gör det svårt att fästa solpanelerna

– Om huset är beläget på en avlägsen plats, samt om det inte får plats för att montera normala skyddsanläggningar

 

Kan man få bidrag för att installera solceller för villa?

Ja, det kan man. Solcellsbidraget eller rotavdraget kan vara aktuellt. Lägg gärna märke till ordvalet, dvs. “eller”, då ni bara kan nyttja ett av bidragen.

Hur fungerar solcellsstödet?

Solcellsstödet, eller solcellsbidraget, motsvarar 20 procent av totalkostnaden. Alla solcells-entreprenörer har rätt att ansöka, men väntetiden hos Boverket beskrivs dock som lång – trots att regeringen precis höjt anslaget för solcellsstödet.

 

Hur fungerar ROT-avdraget?

Rotavdraget ger 30 procent avdrag för arbetskostnaden, som enligt dagens regler motsvarar 30 procent av totalkostnaden för hela bygget. Givet detta beräknas i regel ROT-advdraget som ett schablonbelopp på 9 % (30 % av 30 % blir 9 %) av totalkostnaden. i jämförelse med solcellsstödet (20% av totalkostnaden) är det lägre, men det finns en fördel. Då det är Skatteverket som sköter utbetalningarna för ROT-avdraget slipper ni de väntetider som kan existera hos Boverket. Vad många gör är också att direkt utnyttja ROT-avdraget på 9 %, samtidigt som de ansöker om stödet på 20 % hos boverket. När solcellsstödet sedan beviljas och betalas ut får man helt enkelt använda 9 %-enheter av utbetalningen betala tillbaka ROT-avdraget.

Följande regler gäller för att ni ska kunna söka ROT-avdrag för solceller:

  • Bostaden måste vara mer än fem år gammal
  • Det är endast bostadsägaren som kan söka ROT-avdrag
  • Du måste vara skatteskyldig under det år som ROT-avdraget nyttjas 

 

Vilka typer av solcellspaket finns på marknaden?

Det finns ett tiotal solcells-återförsäljare på marknaden, såsom Trina Solar, Jinko, Canadian Solar, SolarWorld samt många fler. Solcellspaketen säljs i olika watt-effekter, som främst anpassats för regelrätta hustak – men även husvagnar, husbilar och mer. Sist men inte minst säljs ibland även kombinationspaket, med både solceller och ett vindkraftverk av mindre modell.

 

Kan man installera solceller själv?

I regel, nej. Endast behöriga elektriker får installera solcellspaket. Vi rekommenderar att ni använder er av en befintlig solcellsleverantör, som i sin tur skickar ut erfaren personal. Utöver det måste en föranmälan skickas till elnätsägaren, för att ni ska kunna sälja tillbaka tillverkad el. Även den processen beskrivs som lite krånglig, så igen – en befintlig leverantör är att föredra.

 

Kan man lagra el från solceller?

Ja, det går utmärkt om ni använder er av solcellsbatterier och/eller bränsleceller. Investeringskostnaden är dock hög, och en hel del kunskap krävs.

 

Ingår garanti vid köp av solceller?

Ja, oftast ingår en tillverkningsgaranti på 25 år. Samma garanti utlovar att hela systemets eltillverkning inte understiger 80% i jämförelse med ursprungseffekten. Dagens solceller förväntas dock vara effektiva i uppemot 50 år, men några absoluta garantier kan förstås inte lämnas. Huruvida tillverkarnas (och forskarnas) vackra ord stämmer eller inte får vi reda på om 50 år – helt enkelt.

 

Fördelar och nackdelar med solceller

Sammanfattningsvis är följande för- och nackdelar aktuella vid solcellsköp:

 

Fördelar

Elpriser är av mindre vikt: När ni producerar egen el slipper ni bli beroende av elbolagen, som inte tvekar på att höra sina priser när rätt tillfälle ges.

Husets värde ökar: Om ni installerat ett solcellspaket kan hela byggnaden energicertifieras, vilket innebär att andrahandsvärdet ökar. Många passivhus nyttjar solceller för att kunna bli FEBY-certifierade.

Solceller är underhållsfria: Ok, nästan underhållsfria. Hela systemet bör få sig en genomgång var sjätte år, och växelriktaren har en livslängd på omkring 15 år – så den måste bytas ut förr eller senare. Men om vi bortser från de faktorerna är underhållskraven lika med noll.

Er miljöpåverkan minimeras: Då solen står för energin minimeras koldioxidutsläppen.

 

Nackdelar

Elproduktionen är låg under vinterhalvåret: Vintern bjussar på mindre soltimmar, det är knappast någon större överraskning. Men då solcellerna är som mest effektiva vid kalla temperaturer tar de åtminstone vara på vintersolen på ett mycket snyggt sätt. Allt som allt är dock elproduktionen mycket liten under vinterhalvåret, och det är problematiskt.

Investeringskostnaden är hög: Men samtidigt human i jämförelse med bland annat bergvärme. För normalstora solcellsanläggningar ligger investeringen ofta mellan 70- och 140 000 kronor.

Solceller är väderkänsliga: Skugga och/eller moln är inget som solcellspanelerna uppskattar. Träd som skuggar panelerna på heltid, eller under specifika tider på dygnet – bör därför ses som problematiska.

Taket bör vara i söderläge: Om ni struntar i det rådet, och istället installerar solcellerna i norrläge – blir elproduktionen lägre, och så även möjligheten till avkastning värd namnet.

 

Avslutningsvis vill vi hänvisa en rolig youtubevideo där youtubern matgeek pratar mer om solceller!